Kernwaarden Stories


Door het vertellen van verhalen nemen we elkaar als medewerkers van Omrin mee in wat de toegevoegde waarde is van de kernwaarden. Denk hierbij aan succes verhalen, wat gaat er goed! Hoe doe ik het, hoe doen wij het (medewerker vs team) Het intern delen van deze verhalen draagt bij aan meer verbondenheid en begrip! Hier delen wij als medewerkers ons verhaal. Hiermee laten wij als ‘Omrinners’ zien wat wij doen en waar we voorstaan. 

Jan, Abdou en Peter zijn medewerkers van het Regionaal Sorteer Centrum (RSC) op
Ecopark De Wierde. Het drietal is continu bezig om nieuwe afvalstromen te scheiden.
En ze kijken altijd hoe dit beter én slimmer kan.

“Samen hebben we al 19 nieuwe afvalstromen ontwikkeld”


“Ons team verwerkt op Ecopark De Wierde de elektrische apparaten die burgers inleveren op de milieustraten.
Het is onze uitdaging om uit al die apparaten zoveel mogelijk afvalstromen te scheiden. We staan als team altijd
open voor veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Dat maakt ons werk zo leuk. Nooit saai.

Proef op de som

Inmiddels hebben we al 19 nieuwe afvalstromen ontwikkeld! Laatst hebben we een succesvolle proef opgezet om op een veilige manier
batterijen (zeer brandbaar materiaal) uit apparaten te scheiden. We hebben ook een proef georganiseerd om apparaten op de milieustraten
alvast voor te scheiden. Dit is zo succesvol dat burger straks zelf zijn apparaten voorsorteert. Wij doen de rest. Dit zorgt voor meer tijdwinst
en meer bewustzijn.

Innoveren doe je samen. Iedereen doet ertoe. Door de verbinding aan te gaan met andere onderdelen van de organisatie komen we tot mooie
verbeteringen. Beide proeven waren alleen mogelijk dankzij een optimale samenwerking. Zo zie je maar dat alle kernwaarden er toe doen!” 

Elske is beleidsadviseur burgerparticipatie. Ze zet zich in om samen met gemeenten, burgers en organisaties voor een schonere leefomgeving te zorgen.

“De verbinding leggen begint altijd bij je eigen enthousiasme”


“In Leeuwarden zijn ontzettend veel mensen die willen meewerken aan een schonere buurt. Samen met de gemeente willen we hen mobiliseren, enthousiast maken en activeren. Je hoopt natuurlijk dat deze nieuwe initiatieven ook anderen inspireren. Zodat steeds meer mensen en organisaties zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving.

Alles draait om verbinding

In mijn werk draait alles om verbinding leggen tussen mensen. Om connectie te maken. Dit begint altijd met je eigen enthousiasme. Mijn passie voor een schonere leefomgeving draag ik daarom graag uit. Ik vind het bijvoorbeeld interessant om mensen te ontmoeten. Om te ontdekken welke kennis iemand in huis heeft. Om daarna te kijken hoe je elkaar kunt versterken. Samen maak je immers meer impact. 

Die verbindende kwaliteiten moet je blijven ontwikkelen. Zo heb ik met collega’s tijdens een cursus van alles geleerd over het gedrag van mensen. Grootste eyeopener? Dat mensen een groot deel van hun beslissingen onbewust nemen. Ze kiezen hierbij het liefst voor de optie die de minste energie kost. Het leuke is dat je met verrassend eenvoudige oplossingen gedrag tóch positief kunt beïnvloeden.”

Jan is acceptant/toezichthouder op Ecopark De Wierde. Hij is onder meer het eerste aanspreekpunt voor chauffeurs die komen laden en lossen op het Ecopark.

"Professionaliteit en klantgerichtheid vormen de basis van mijn werk!"


“Ik ben het aanspreekpunt voor de chauffeurs die op Ecopark De Wierde komen laden en lossen. Professionaliteit in de vorm van orde, netheid en veiligheid is op De Wierde topprioriteit; we werken immers in een risicovolle omgeving. Elkaar hierop kunnen aanspreken is voor mij erg belangrijk. 

Elkaar beter leren kennen

Ik probeer dit elke dag in de praktijk te brengen. Op een open en respectvolle manier. Bijvoorbeeld door een praatje te maken met de chauffeurs. Je leert elkaar hierdoor beter kennen. Je weet van elkaar wat je doet en wat je belangrijk vindt. Dit maakt het makkelijker om bij elkaar aan te geven wanneer iets beter kan of anders moet.

Professionaliteit staat bij Omrin als een huis, de rest komt vanzelf. Alle kernwaarden zijn voor mij en mijn werk belangrijk. Onbewust breng je ze al wel in de praktijk. Maar door ze nog duidelijker uit te spreken ben je je er nog meer van bewust. We zorgen ervoor dat we van elkaar weten waarvoor we het doen. Ik hoop dat we dankzij kernwaarden iedereen op één lijn krijgen en houden.” 

Alex is ploegleider bij de Scheidings- en Bewerkingsinstallatie (SBI) op Ecopark De Wierde. Samen met zijn collega’s zorgt Alex voor de bewaking en de continue optimalisatie van afvalscheidingsprocessen. 

‘Kritisch zijn, meedenken en samenwerken’ 


“Dagelijks ben ik bezig met het verwerken van afval naar nieuwe grondstof. Dit betekent dat je continu bezig bent om te zorgen dat processen goed lopen, maar ook om te kijken hoe het beter kan. Dit betekent kritisch zijn, meedenken en vooral ook samenwerken met je collega’s.  

Duurzame toekomst

Omrin richt zich op een duurzame, circulaire toekomst. Vanuit mijn rol voel ik me daar 100% verantwoordelijk voor. Met mijn kennis en inzet kan ik een bijdrage leveren aan die ambitie. Het is ook een verantwoordelijkheid die je samen draagt. Ieder heeft zijn een eigen rol hierin. De één is een denker en sterk in het aandragen van goede ideeën, de ander is een doener en vindt het leuk om daaraan vorm te geven.’

Duidelijke kernwaarden helpen me om richting te geven, zonder dat dit afbreuk doet aan de positieve en prettige werksfeer. Afspraak is afspraak. Vertrouwen en respect voor mens en omgeving zijn persoonlijk de belangrijkste waarden. Ze hebben voor mij een directe relatie met de kernwaarde ‘Verantwoordelijk’. Wanneer we dit nog meer gaan herkennen en waarderen, dan levert dat een enorme bijdrage aan een duurzame toekomst!”

Ype  (reinigt de straten in Leeuwarden met een duurzame borstelmachine) en Jelle (zamelt de containers van Franeker in) werken voor de afdeling Inzameling & Reiniging van Omrin.

“Je oogst meer begrip door vriendelijkheid en respect’”


“We dragen het Omrin-logo op onze jas. Hiermee zijn we het gezicht van Omrin in de wijk. Daarom ben je je zeker bewust hoe belangrijk het is om netjes, geduldig en helder met klanten om te gaan. Om respect te hebben voor elkaar. Geen vraag is stom. Zeg het! Probeer het! Je ontvangt meer begrip als je het vriendelijk en respectvol doet.

Dagelijks komen we in de wijken. We krijgen altijd wel vragen of opmerkingen over het werk dat we doen. Wij willen graag netjes werken en goed contact hebben met de buurt. Een kwestie van goed luisteren én een vriendelijk antwoord geven. Mensen hebben meer begrip als we uitleg geven over onze werkzaamheden of een verkeerssituatie. Soms laten we mensen wel eens in de wagen kijken hoe het allemaal gaat. Dat wordt altijd op prijs gesteld. 

Wij zijn trots op ons werk en onze collega’s. De kernwaarden helpen je om extra bewust te zijn van je gedrag. Hoe pak ik iets aan, hoe reageer ik op de ander? Ook richting collega’s.  Wanneer er iets mis gaat tijdens het werk, bijvoorbeeld met een leging. Door te overleggen en goed naar de ander te luisteren kom je verder en los je het samen op.”