Bij Omrin dragen wij bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen


Wij hebben de ambitie om onze samenleving vooruit te helpen richting een duurzamere economie. Omrin is koploper in de circulaire economie. Samen zorgen we voor inzameling, verwerking en hergebruik van afval. Want afval is voor ons grondstof. Voor nieuwe producten en duurzame energie. Wij investeren daarom in kennisontwikkeling en technologieën die dit bevorderen. Om onze bijdrage te kunnen leveren aan een circulaire economie en om nog slimmer om te gaan met afval hebben we mensen met allerlei talenten nodig. Wij hebben ons verbonden aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) van de VN. Wij vinden vooral de bevordering van de duurzame economische groei belangrijk. Ook waardig werk voor iedereen, vermindering ongelijkheden en bevorderen van de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers zijn de pijlers van ons HR beleid.Het bevorderen van de gezondheid en welzijn van medewerkers.


Onze bijdrage

SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

HR-Omrin

Bij Omrin richten we onze duurzame ambities niet alleen op afval, we willen ook onze mensen een duurzame toekomst bieden.
Want samen met onze mensen maken we het verschil. Nu én later. Omrin streeft ernaar dat iedereen tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vitaal, gezond en met plezier aan het werk is. Om dit te kunnen realiseren hanteren we een actief personeelsbeleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers. 

Levenlang leren bij Omrin.


Onze bijdrage

SDG 4: We helpen ervoor te zorgen inclusieve en billijke kwaliteit onderwijs en levenslang leren promoten voor iedereen 

Subdoelen

4.4 Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven.

HR-Omrin

De innovaties binnen de afvalverwerking gaan razendsnel. Wij hebben mensen nodig die mee willen in deze ontwikkelingen en die zelf willen ontplooien. Wij begeleiden medewerkers daarbij door samen te kijken wat daarvoor nodig is. Er is uitgebreid aanbod aan cursussen en trainingen.

Bij Omrin zijn alle medewerkers gelijk.


Onze bijdrage

SDG 5: We helpen gendergelijkheid en empowerment te bereiken voor iedereen.

Subdoelen

5.c Een gezond beleid en afdwingbare wetgeving goedkeuren en versterken voor de bevordering van gendergelijkheid en de zelfredzaamheid van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus.

HR-Omrin

Als goede werkgever wil Omrin zorgdragen voor en aandacht geven aan gelijkheid voor iedereen. Als goede werkgever wil Omrin zorgdragen voor en aandacht geven aan een hoge sociale veiligheid van medewerkers tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. Dit gebeurt door hier aandacht aan te geven door middel van opleidingen, trainingen en workshops m.b.t. bijvoorbeeld samenwerken. 

Iedereen draagt zijn steentje bij als schakel in de keten.


Onze bijdrage

SDG 8: We promoten duurzame, inclusief en duurzaam economische groei, vol en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. 

Subdoelen

8.2 Tot meer economische productiviteit komen door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie, ook door de klemtoon te leggen op sectoren met hoge toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren.

HR-Omrin

Samen de wereld een stukje mooier maken, dat is waar het bij Omrin om draait. Naar een circulaire economie zonder afval, want voor ons is afval simpelweg grondstof voor iets nieuws. Samen zijn we Omrin. Iedereen draagt zijn/haar steentje bij, als schakel in de keten. Iedereen is daarin belangrijk!

Met onze medewerker zorgen wij voor innovatie en groei.


Onze bijdrage

SDG 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

Subdoelen

9.1 Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen.

9.2 Bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisering en, tegen 2030, het aandeel in de werkgelegenheid en het bruto binnenlands product van de industrie aanzienlijk doen toenemen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, en dat aandeel verdubbelen in de minst ontwikkelde landen.

HR-Omrin

Omrin is koploper in de circulaire economie. Samen zorgen we voor inzameling, verwerking en hergebruik van afval. Want afval is voor ons grondstof. Voor nieuwe producten en duurzame energie. Uit 100% afval. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel in onze branche. Dat betekent dat we onze medewerkers voldoende opgeleiden en toerusten om mee te kunnen in deze ontwikkelingen en bij te dragen aan de innovatie en groei in onze branche.

Onze bijdrage

SDG 12: Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen

Sub doelen

12.8 Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevantie informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur.

HR-Omrin

Het is belangrijk voor ons als organisatie om tevreden medewerkers te hebben, omdat deze een ambassadeursfunctie vervullen en andere mensen aanzetten tot meer bewust zijn en kennis delen van de circulaire economie. 

Onze bijdrage

SDG 17: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Subdoelen 

17.17 Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.

HR-Omrin

Omrin heeft passie voor kringloop en brengt de circulaire economie graag in de praktijk. Niet praten, maar gewoon doen! Onze medewerkers werken samen met verschillende partijen: producenten, overheden, onderwijs, start-ups en innovators. Met denkers en doeners over vraag en aanbod, zodat we samen zorgen voor een mooie en schone wereld.

We maken het waar: we hebben praktische voorbeelden van circulaire producten. Zo maak je een circulaire economie. Samen halen we alles eruit!