Samen werken aan een duurzame wereld


Om kringlopen te sluiten, heb je elkaar nodig. Bedrijven, burgers, overheden, onderwijs. En natuurlijk onze eigen medewerkers. Daarom investeren we bij Omrin in mensen. Onze medewerkers zijn dé ambassadeurs. We vinden het belangrijk dat ze met plezier bij ons werken, betrokken zijn en onze missie uitdragen. In een werkomgeving die veilig, gezond, afwisselend en uitdagend is. Dit doen we door met onze medewerkers invulling te geven aan de kernwaarden van Omrin. Innovatief, verbindend, professioneel, verantwoordelijk en klantgericht!

Veilig werken


In een omgeving waarin we werken met afval, machines en voertuigen, heeft veiligheid onze volle aandacht. We leggen de lat hoog met onze richtlijn ‘We werken veilig of we werken niet’. Veilig werken is een vast onderwerp tijdens de introductie van medewerkers en functioneringsgesprekken. Daarnaast werken we op basis van veiligheidsregels en bieden we digitale toolboxen aan. De organisatie; Kwaliteit Arbeidsomstandigheden, Veiligheid en Milieu (KAVM)  zorgt voor bewustwording en het stimuleren van een veilige werkomgeving.


Rein van der Zwaag, plant-manager SBI

Veilig werken staat op één!

‘Voertuigen, afval en machines. Ze komen allemaal samen in onze Scheidings- en bewerkingsinstallaties (SBI). Dit brengt elke dag risico’s met zich mee. Veilig werken staat daarom op één. De afgelopen jaren hebben we ervoor gezorgd dat we onze procedures en protocollen in de basis op orde hebben. De volgende stap is om veiligheid nog meer met elkaar te beleven. Hoe spreek je collega’s aan en hoe blijf je continu verbeteren: qua gedrag maar ook qua procedures en afspraken? En hoe zorg je samen voor een omgeving waarin veilig werken de absolute norm is? Veiligheid zit al in ons hoofd, nu moet het ook in ons hart gaan zitten.’

Duurzame inzetbaarheid


Bij Omrin is het belangrijk dat alle medewerkers goed, gezond en gemotiveerd kunnen werken tot hun pensioen en we richten ons hierbij op alle leeftijden. Dit stimuleren we op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen, door periodiek medisch onderzoek (PMO) aan te bieden en door het voeren van inzetbaarheidsgeprekken. Ook zetten we een bedrijfsfysiotherapeut in die preventief advies geeft, werkplekonderzoeken uitvoert en fysieke klachten behandelt. Om ervoor te zorgen dat mensen ook mentaal gezond blijven, hebben we aandacht voor thema’s als werkdruk, werkstress en goed slapen.

          
Annemieke Kroeze, preventie- en verzuimadviseur

Lees hier het interview met Annemieke Kroeze.

‘Bij Omrin willen we dat medewerkers goed in hun vel zitten. Dat ze betrokken zijn, energie hebben. Op het werk, maar ook thuis. Duurzame inzetbaarheid gaat voor de één over ergonomie in de vrachtauto of een gezonde maaltijd in de kantine. Voor de ander over opleidingsmogelijkheden of een veilige werkplek. Daarom willen we maatwerk leveren. Dit doen we onder andere aan de hand van een Preventief Medisch Onderzoek of een werkplekonderzoek. Ook in functioneringsgesprekken besteden we aandacht aan inzetbaarheid en het werkplezier van medewerkers. Belangrijk is dat het samen gebeurt: we hebben wederzijds belang. Omrin vaart wel bij fitte en betrokken medewerkers. En medewerkers bij een werkgever waar het plezierig is om te werken.

Ontwikkeling en innovatie


Innovatie is één van onze kernwaarden. Dit betekend dat we samen met onze medewerkers continu werken aan de verbetering en vernieuwing van onze producten en processen. Dit kan gaan om kleine aanpassingen, maar ook om grote veranderingen en investeringen. Goed getrainde en goed opgeleide leidinggevenden en medewerkers vormen ons fundament. De steeds veranderende omgeving eist van onze medewerkers een hoge mate van flexibiliteit, creativiteit en continue verbetering. We stimuleren de ontwikkeling van onze medewerkers door verschillende vakgebieden opleidingen en ontwikkel trajecten aan te bieden. Hierbij kun je denken aan vakgerichte opleidingen, leiderschapsontwikkeling en we bieden cultuurversterkende activiteiten aan zoals veiligheidsbewustzijn of samenwerken. Het opleidingsbeleid en het plannen hiervan zorgen ervoor dat de kwaliteit en continuïteit van Omrin gewaarborgd blijft.


Bert Hoogland, senior projectleider

Innovatie doen we samen!

‘Innovatie zit in ons DNA. Zo waren we twintig jaar geleden één van eerste inzamelaars die een automatisch laadsysteem voor haar vrachtwagens ontwikkelde. En we blijven vernieuwen. Zo hebben we vorig jaar een innovatie toegepast bij de gladheidsbestrijding. We spuiten pekelwater computergestuurd op het wegdek: hierdoor verbruiken we minder zout. Verder zijn we bezig met de ontwikkeling van ondergrondse GFT-containers. We zitten nog in de ontwerpfase, maar we zien nu al dat er ondanks alle onmogelijkheden, wel degelijk mogelijkheden zijn. Al die projecten zijn verschillend, toch hebben ze één ding gemeen. We doen het samen. Binnen Omrin, maar ook met leveranciers en gemeenten. Door elkaars kennis te gebruiken kom je tot nieuwe oplossingen. En door te pionieren, te experimenteren en door te zetten, behouden we onze meerwaarde’ 

Inclusiviteit


Omrin werkt aan een inclusieve samenleving. Daarom scheppen we een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gelijkwaardig kan ontwikkelen. We bieden medewerkers een veilige, uitdagende en afwisselende werkomgeving. En we bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om bij ons werkervaring op te doen. Ook investeren we in lokale en regionale samenwerking om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken.